Předání šeku FN Královské Vinohrady, Klinika popáleninové medicíny

Šek s částkou 2 100 000 korun uhradí nákup cévního laseru V-Beam Perfecta, který lékařům pomůže zkvalitnit péči o dětské pacienty s popáleninami.

Nadace Naše dítě