Granty udělené v roce 2011


Celková částka finančních prostředků z výnosů NIF za rok 2010 určená na rozdělení v grantovém řízení v roce 2011 je 265.694,85 Kč. Tato částka byla zaokrouhlena na 265.695,- Kč. 

 

Celkem došlo 67 žádostí, všechny byly podány v řádném termínu a splňovaly pravidla grantu.

Rozhodnutí o konečném rozdělení fin. prostředků z výnosů NIF za rok 2010 v grantovém řízení pro rok 2011 bylo schváleno správní radou nadace dne 15.06.2011.

 

Celkem v roce 2011 budou přiděleny fin. prostředky 7 následujícím organizacím:

 

žádost č. 062011
Fond ohrožených dětí 
občanské sdružení, Praha 1
projekt: Klokaní kapsa pro nejmenší 
cíl: zajistit potřebné další vybavení Klokánků pro zajištění všestranné péče o novorozence a miminka a to především formou vybavení Klokánků zařízením dětská chůvička s kontrolou dechu a digitální chůvička
přidělená částka ve výši 50.475,- Kč/žádáno 95.000,- Kč
pokryla by náklady na nákup materiálu (chůvičky, sedačky)

 

žádost č. 072011
Diakonie ČCE – středisko BETLÉM 
církevní právnická osoba, Klobouky u Brna
projekt: Kdo si hraje, nezlobí 
cíl: zajistit dětem s těžkým mentálním a kombinovaným postižením vhodné prostory s potřebným vybavením pro volný čas, hry, setkávání a relaxaci především v odpoledních hodinách. Místnost bude sloužit k individuálním a společným hrám, zpívání, odpočinku, rehabilitačním cvičením a masážím na speciálním lůžku.
přidělená částka ve výši 30.000,- Kč/žádáno 44.000,- Kč
pokryla by náklady na pořízení speciálního relaxačního dvojlůžka

 

žádost č. 282011
HoSt Home - Start Česká republika 
občanské sdružení, Praha 10
projekt: HoSt – podpora rodin v Praze 
cíl: umožnit co největšímu počtu dětí vyrůstat v přirozeném rodinném prostředí.
přidělená částka ve výši 67.000,- Kč/žádáno 142.000,- Kč
pokryla by část osobních nákladů (mzdy, odvody)

 

žádost č. 312011
Občanské sdružení BILICULUM 
občanské sdružení, Mikulov
projekt: Denní stacionář Mikulov 
cíl: provozování Denního stacionáře Mikulov, ve kterém jsou poskytovány aktivity jako je např.: individuální forma vzdělávání, rehabilitace, hipoterapie, canisterapie, muzikoterapie …
přidělená částka ve výši 45.000,- Kč/žádáno 90.000,- Kč
pokryla by část osobních nákladů (mzdy)

žádost č. 622011


EPHATA 
občanské sdružení, Praha 9
projekt: Povídej si, ať lépe slyšíš 
cíl: podpora rodiny se sluchově postiženými dětmi
přidělená částka ve výši 15.500,- Kč/žádáno 17.500,- Kč
pokryla by náklady za spoje, OON, tisk a ostatní služby

 

žádost č. 652011
Kolpingova rodina Praha 8 
občanské sdružení, Praha 8
projekt: Kolpingův dům – azyl pro matky s dětmi 
cíl: poskytování ochrany před ohrožujícími vnějšími vlivy matkám s dětmi
přidělená částka ve výši 30.000,- Kč/žádáno 50.000,- Kč
pokryla by náklady na energii, teplo a opravy

 

žádost č. 662011
ARPZPD, Klub STONOŠKA 
občanské sdružení, Chvalčov
projekt: Osobní asistence a rehabilitace na Psychorehabilitačním kurzu 
cíl: zdravotně postižené děti a jejich rodiny, zlepšení pohybového aparátu a psychického stavu dětí
přidělená částka ve výši 27.720,- Kč/žádáno 27.720,- Kč
pokryla by náklady na OON, nákup materiálu, ostatní služby


O přidělení fin. prostředků zbývajícím 60 žádostem, které splňovaly formální požadavky, bylo Poradním sborem a ředitelkou nadace rozhodnuto negativně.

Nadace Naše dítě