5.000.000 Kč pro dětský úsměv 2016Sedmý ročník charitativní akce Nadace Naše dítě a společnosti ROSSMANN, která doposud pomohla ohroženým a nemocným dětem částkou 36 028 148 Kč, se tentokrát prioritně zaměří na podporu popáleninových center a dětských kožních oddělení.   

 

Nákupy v drogeriích a parfumeriích ROSSMANN se od 19. 9. do 23. 9. opět stanou efektivním nástrojem pomoci. Každý kdo si v tomto pracovním týdnu zakoupí speciálně označený výrobek, pomůže. Celková částka, která doposud vždy překročila částku 5 000 000 Kč, pak bude přerozdělena mezi určené organizace. 

 

Jeden příběh za všechny

 

Osudovému momentu, který změnil 11 letému Dominikovi život, předcházela prostá klukovina. Opékali si s kamarády buřty, a aby se oheň rozhořel, přilévali do něho benzín. Naneštěstí se kanystr vznítil, vybouchl po větru a Dominikovi začala hořet hlava. Brácha Jirka na něj vylil kýbl s vodou, zavolal pomoc a do příletu vrtulníku, ho držel za ruku. Pečoval o něj i po náročné operaci, při které bojoval Dominik  o holý život. I když boj o život vyhrál, následovalo mnoho těžkých bitev, jak to u těžkých popálenin chodí. Vzhledem k tomu, že
v popáleninovém centru Fakultní nemocnice na Vinohradech nebyl k dispozici potřebný laser, jezdila rodina na bolestivou léčbu až do Ostravy. 

 

Komu pomůžeme?

 

Největší podíl z vybraných peněz v rámci projektu 5.000.000. Kč pro dětský úsměv 2016 připadne právě Klinice popáleninové medicíny ve FN Vinohrady, která za něj pořídí potřebný laser. „Hlavní výhodou laseru Pulsed Dye Laser V Bam Perfecta je možnost ovlivnění tvorby tzv. hypertrofických jizvení (nevzhledné, červené, svědící a bolestivé jizvy). Toto jizvení je typické u popálenin a u dětí se vyskytuje vzhledem k růstové aktivitě kožních buněk výrazně častěji než u dospělých,“ vysvětluje MUDr. Robert Zajíček, primář popáleninového centra s tím, že použití tohoto typu laseru v období přestavby jizev, zhruba do 2 let od úrazu, by výrazně přispělo k urychlení přestavby kolagenu. Jizvy poté rychleji bledou, oplošťují se a přestávají svědit. Laser bude určen nejen pro dětské pacienty léčené na KPM FNKV, ale i pro děti z Kliniky plastické chirurgie a dalších chirurgických pracovišť, na kterých dochází k porušení kožní bariéry a tím
i riziku jizvení.

 

Nejrizikovější typ rakoviny kůže, melanom, se stále častěji vyskytuje u mladých lidí a dokonce i dětí. Pro prevenci nejzhoubnějšího nádoru kůže je hlavní nejen kvalitní a důsledná ochrana před UV zářením, ale i sledování vývoje znamének (odborně pigmentových névů) u dětí a odstranění těch rizikových. Právě k tomu je určen digitální Dermatoskop. Letošní „Dětský úsměv“ přispěje na tyto přístroje Dermatologickému oddělení pro děti FN Motol a Dětskému kožnímu oddělení Pediatrické kliniky FN Brno. „Digitální dermatoskop by nám velmi pomohl zkvalitnit péči o děti a předpokládám i snížit  výskyt kožních nádorů
 u dětí,“
říká MUDr. Štěpánka Čapková, primářka dětského kožního oddělení v Motole. 

 

„Jsem moc ráda, že letošní ročník velmi úspěšné charitativní sbírky je zaměřen na pomoc dětem s popáleninami a na prevenci vzrůstajícího rizika rakoviny kůže u dětí. S Nadací naše dítě jsme již byli nápomocni zázračnému uzdravení tehdy těžce popáleného Daníka a doufám, že k dalším uzdravením přispějeme právě s velkou pomocí společnosti ROSSMANN a jejích zákazníků,“ přeje si ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová. 

 

Kůže se týká i další oblast, kam poputují peníze z charitativních nákupů
u ROSSMANNA. Finanční příspěvek na zdravotnický materiál a osvětu získá organizace DEBRA Česká Republika, která pomáhá lidem s nemocí motýlích křídel prožít co nejvíce a trpět při tom co nejméně. 

 

Ani letos nebude vynechán příspěvek na výcvik asistenčního psa. Bastian se po důkladné výchově v centru Helppes stane kamarádem čtyřletému Matyášovi s handicapem. 

 

Sedmý ročník „Dětského úsměvu“ podpoří rovněž děti i dospělé s mentálním a kombinovaným postižením prostřednictvím příspěvku organizaci Modrý klíč, o.p.s. Ta za něj vybuduje bezpečnou a bezbariérovou zahradu pro pohybové a kulturní vyžití. 

 

 

 

 

Nadace Naše dítě