Dětská práva

 

Úmluva o právech dítěte ve své preambuli říká, že dítě má právo vyrůstat v rodinném prostředí v atmosféře štěstí, lásky a porozumění. Vytvořit svým dětem takovéto podmínky je těžký úkol a záleží na každém z nás, jak se jej ve svém životě zhostíme. Rodina totiž vždy byla a nadále zůstane základním pilířem společnosti.

 

Nadace Naše dítě usiluje také o zlepšení systému sociálně-právní ochrany dětí v České republice, je rovněž členem Koalice Děti patří do rodiny, která je dobrovolným, účelovým uskupením 12 organizací usilujících o změnu a rozvoj systému péče o dítě a rodinu v ČR.
 
Programové prohlášení Koalice "Děti patří do rodiny" ze dne 26. února 2004
 
Prohlášení mapuje současný stav v oblasti systému péče o dítě a rodinu v ČR, který netvoří jednotný funkční celek, nýbrž soustavu vzájemně nekomunikujících subjektů (spolu s krajskými úřady je spravován pěti ministerstvy: MZ, MPSV, MS, MŠMT a MV). 
 
Prohlášení zároveň navrhuje vytvořit v ČR základní podmínky pro to, aby co nejvyšší počet dětí vyrůstal ve vlastní biologické rodině, aby se v ČR zvýšil podíl náhradní rodinné péče v systému služeb pro děti bez rodinného zázemí a dosáhlo se zkracování doby pobytu dětí mimo vlastní rodinu, zvláště pak ve všech typech institucionální péče.
 
Desatero rodičů


Dítě, které je milováno, je schopno lásky


Dítě, které prožívá pocit bezpečí, se naučí důvěřovat


Dítě, které je obklopeno přátelstvím, se naučí laskavosti


Dítě, s nimž se hraje rovná hra, se naučí spravedlnosti


Dítě, které je chváleno, získá sebedůvěru


Dítě, které se setkává s tolerancí, se snáze naučí trpělivosti


Dítě, které je ponižováno, ztrácí sebedůvěru


Dítě, které je vystavováno posměchu, se začne stydět


Dítě, které je bito, se naučí prát


Dítě, které je nadměrně kritizováno se naučí odsuzovat

Videospot:

Nadace Naše dítě