Granty NIF


NADACE NAŠE DÍTĚ oznamuje, že příjem žádostí do grantového řízení na rozdělení výnosů z finančních prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF) na podporu humanitárních projektů a programů v oblasti ochrany dětí pro rok 2014 bylo ukončeno.


Uzávěrka pro podání žádostí byla 31. 3. 2014.


Přihlásit se mohly právnické osoby, které realizují projekty a programy přispívající k vytvoření účinného systému ochrany dětí a jejich práv v ČR v souladu s Úmluvou o právech dítěte.

Granty na podporu těchto projektů a programů budou poskytovány na základě veřejného otevřeného výběrového řízení.

Žadatelům bude sděleno písemně kladné či záporné stanovisko a to nejpozději do 3 měsíců od uzávěrky pro podání žádosti o grant. S úspěšnými žadateli uzavře Nadace Naše dítě smlouvu a zajistí převod finančních prostředků dle podmínek ve smlouvě.

Další kolo grantového řízení na rozdělení výnosů z finančních prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF) na podporu humanitárních projektů a programů v oblasti ochrany dětí bude vyhlášeno v lednu 2015.


 

 

Výsledky grantového řízení na rozdělení výnosů z finančních prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF) na podporu humanitárních projektů a programů v oblasti ochrany dětí 2013 naleznete zde

 

Žadatelé obdrží v nejbližších dnech písemně kladné či záporné stanovisko. Úspěšní žadatelé zároveň obdrží smlouvu a budou převedeny finanční prostředky dle podmínek ve smlouvě. 

 

Další kolo grantového řízení na rozdělení výnosů z finančních prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF) na podporu humanitárních projektů a programů v oblasti ochrany dětí bude vyhlášeno v lednu 2014. 

 

Případné dotazy směrujte prosím na e-mailovou adresu: m.maxova@nasedite.cz nebo a.zebrova@nasedite.cz.

 

Cílem a účelem Nadace Naše dítě je podpora humanitárních projektů, které přispívají k vytvoření účinného systému ochrany dětí v České republice a zajišťování ochrany lidských práv v rámci Úmluvy o právech dítěte. Humanitární projekty budou podporovány poskytováním grantů (nadačních příspěvků) na programy sloužící k dosažení cílů nadace. Současně cílem nadace je i přímá podpora dětí, které se ocitají ve velmi obtížných životních situacích.

 

 
ENCZ