Granty NIF


Nadace Naše dítě oznamuje, že příjem žádostí do grantového řízení na rozdělení výnosů z finančních prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF) na podporu humanitárních projektů a programů v oblasti ochrany dětí pro rok 2014 bylo ukončeno.


Uzávěrka pro podání žádostí byla 31. 3. 2014.


Přihlásit se mohly právnické osoby, které realizují projekty a programy přispívající k vytvoření účinného systému ochrany dětí a jejich práv v ČR v souladu s Úmluvou o právech dítěte.

Granty na podporu těchto projektů a programů budou poskytovány na základě veřejného otevřeného výběrového řízení.

Žadatelům bude sděleno písemně kladné či záporné stanovisko a to nejpozději do 3 měsíců od uzávěrky pro podání žádosti o grant. S úspěšnými žadateli uzavře Nadace Naše dítě smlouvu a zajistí převod finančních prostředků dle podmínek ve smlouvě.

Další kolo grantového řízení na rozdělení výnosů z finančních prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF) na podporu humanitárních projektů a programů v oblasti ochrany dětí bude vyhlášeno v lednu 2015.

 

ENCZ