Novinky v nadaci

Nepřehlédněte

  • Březnový newsletter je k přečtení dostupný zde.
  • Rozhovor o důvodech založení Nadace Naše dítě s prezidentkou nadace a senátorkou Ing. Zuzanou Baudyšovou si můžete přečíst zde.
  • Prezidentka nadace Zuzana Baudyšová se stala kmotrou knihy Kolotoč strachu, více najdete zde.

 

Vážení dárci, děkujeme Vám, že jste se rozhodli přispět na pomoc týraným, zneužívaným, zanedbávaným a handicapovaným dětem. Vašeho daru si velmi vážíme a rádi Vám vystavíme potvrzení o přijatém daru, který lze odečíst ze základu daně z příjmu. Více zde.

 


 

Olga Lounová se stala patronkou Nadace Naše dítě

 

Česká zpěvačka, herečka a moderátorka Olga Lounová se rozhodla spojit síly s Nadací Naše dítě v pomoci dětem týraným, zneužívaným, handicapovaným a jinak ohroženým. Připojila se tak k dlouhodobé patronce nadace zpěvačce Heleně Vondráčkové.

 

Jsem velmi potěšena, že úžasná zpěvačka a žena Olinka Lounová, která vystudovala speciální pedagogiku, tudíž má k práci s dětmi již od mládí velmi blízko, se i takto připojí k podpoře těch nejohroženějších a nejbezbrannějších z nich. Velmi si vážíme jejích aktivit ve prospěch naší nadace a finančního příspěvku, který se tímto způsobem na naši pomoc ohrožených dětem vybere,“ uvedla ke spolupráci ředitelka Nadace Naše dítě Monika Šimůnková.

 

Je pro mě velkou ctí stát se patronkou Nadace Naše dítě. Rozhodla jsem se tak z jednoduchého důvodu. Existuje několik okruhů, kde lze pomáhat. Sám sobě. Ve chvíli, kdy je člověk připraven pomáhat dále, měl by pomoci svému partnerovi a členům své rodiny. A dalším krokem je společnost, ve které člověk žije. A protože všichni víme, že v naší zemi je stále mnoho potřebných. Ať už rodičů anebo dětí, je důležité pomáhat tady a teprve potom se zaměřovat dále do světa,“ řekla zpěvačka a patronka Nadace Naše dítě Olga Lounová.

 

Více o spolupráci i o zpěvačce si můžete přečíst zde.

 


 

Nadace Naše dítě poukázala na chybějící statistiky odebírání dětí

 

Ve středu 4. března uskutečnila Nadace Naše dítě tiskovou konferenci, na níž se věnovala zahlcenému opatrovnickému soudnictví a chybějícím komplexním statistikám odebraných dětí z rodin v České republice. 

 

Nadace Naše dítě se podívala blíže na statistiky týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí. V těchto závažných případech bylo odebráno v roce 2013 na 1015 dětí, o důvodech odebrání dalších 1500 až 2000 dětí se neví. 

 

Více se dozvíte zde.

 


V nadaci jsme přivítali staronovou tvář

Novou ředitelkou Nadace Naše dítě se stala bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Mgr. Monika Šimůnková, zakladatelka a dlouholetá ředitelka Ing. Zuzana Baudyšová je nyní prezidentkou nadace. Zuzana Baudyšová se rozhodla uvolnit post ředitelky s ohledem na povinnosti senátorky, v nadaci ale zůstává.

 

Do nadace se vracím ráda, neboť ochrana dětí zůstává mojí srdeční záležitostí. Vedle rozdělování financí ve prospěch ohrožených dětí bych se ráda soustředila například na podporu zřízení instituce dětského ombudsmana, osvětovou činnost ve prospěch pozitivního rodičovství, lobbing za změny v rozhodování opatrovnických soudů a větší podporu inkluzivního vzdělávání. Významnou oblastí i nadále zůstane podpora sociálně slabých rodin s dětmi ve  finanční a legislativní rovině, aby z těchto rodin bylo na základě ekonomické situace odebíráno stále méně dětí,“ nastiňuje ředitelka nadace Monika Šimůnková.

 

Více si můžete přečíst zde. Velký rozhovor s novou ředitelkou nadace si můžete přečíst zde.


 

Možnost slyšet a lepší život díky vlně dobra

 

Na konci ledna rozvířil moderátor Leoš Mareš na sociální síti Twitter vlnu dobra. Právě díky ní bude moci Tomáš lépe slyšet a Michalka prožívat lepší život. K iniciativě Leoše Mareše se přidala desítka lidí, včetně ministra financí Andreje Babiše nebo redaktorů internetové verze časopisu Forbes, a celková výše pomoci převýšila 160 000,- Kč.

 

Začalo to jedním tweetem o rozšiřující se fanouškovské základně moderátora Leoše Mareše, která dosáhla hranice 20 000 followerů. Následovala vlna dobra s jednoduchým principem, za každého fanouška jedna koruna.

 

Vnímat svět sluchem
Díky všem, kteří se do akce zapojili, nadace proplatila chybějící částku na kochleární implantát pro 13letého Tomáše v hodnotě 123 351,- Kč. Pojišťovna totiž přístroj hradí pouze ze dvou třetin. A takový je Tomášův příběh… Více si můžete přečíst zde.

 

Život s umělou plicní ventilací

Dárci vlny dobra přispěli i pro lepší život 11leté Michalky, jíž postihla vývojová vada mozku, tzv. Dandy Walker syndrom, a svalová myopatie s progresivní skoliózou, která Michalku upoutala na zdravotní kočárek... Více si můžete přečíst zde.

 


Grantové řízení NIF pro rok 2015

Nadace Naše dítě vyhlašuje grantové řízení na rozdělení výnosů z finančních prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF) na podporu humanitárních projektů a programů v oblasti ochrany dětí v roce 2015.

 

Uzávěrka pro podání žádosti je 31.3.2015, veškeré dokumenty musí být doručeny poštou na adresu: Nadace Naše dítě, Michaela Maxová a Anna Žebrová, Ústavní 91/95, 181 21 Praha 8 a žádost bez příloh s průvodkou rovněž na emailovou adresu m.maxova@nasedite.cz.

 

O veškerých žádostech bude rozhodnuto nejpozději do tří měsíců od uzávěrky pro podání žádosti o grant. Veškeré podmínky k žádosti o grant, oprávněnosti žadatele a formuláře naleznete zdeProstudujte si prosím podrobně grantová pravidla.  

 


ASPI opět pomáhá Nadaci Naše dítě

 

Komplexní systém právních informací ASPI, který nadace již v minulosti několik let využívala, je nyní opět dostupný pro advokáty Linky právní pomoci a my děkujeme za tuto podporu společnosti Wolters Kluwer. Výhodou tohoto systému, jež je v dnešní době takřka nezbytnou pomůckou pro každého právníka, je rychlá dostupnost všech aktualizovaných znění zákonů, vyhledávání právních pojmů a komentáře k významným rekodifikačním zákonům, vybraná judikatura, odborná periodika a další zdroje informací.

 

Linka právní pomoci funguje každou středu od 14:00 do 18:00 hodin na telefonním čísle 777 800 002 pro dotazy v oblasti právních vztahů mezi rodiči a dětmi, pěstounské péče, osvojení dítěte nebo ohledně trestného činu spáchaného na dítěti.  

 


 

ENCZ