Novinky v nadaci

Nadace Naše dítě blahopřeje k promoci asistenčních psů

V sobotu 13. září v areálu výcvikového centra Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené o.s. složilo jedenáct asistenčních, signálních a doprovodních psů svůj promoční slib. 

 

Ředitelka Nadace Naše dítě byla při slavnostním obřadu a vedle blahopřáním k promoci popřála i organizaci Helppes vše nejlepší k jejím 13. narozeninám. Nadace Naše dítě dlouhodobě finančně podporuje výcvik asistenčních psů pro děti, které se svým čtyřnohým kamarádem mohou žít hodnotnější život.

 


Ředitelka Nadace Naše dítě chce hájit práva dětí i v Senátu

Zakladatelka a ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová se rozhodla kandidovat do Senátu za Prahu 9. V politice by ráda uplatila dvacetiletou zkušenost v oblasti ochrany dětí v neziskovém sektoru a i nadále chce hájit zájmy dětí a podpořit slušnost a mravnost v politice.

 

Bližší informace o jejím politickém programu můžeme nalézt na jejích webových stránkách zde a podpořit jí můžete na FB profilu zde

 

 


Nová osvětová kampaň nadace se zaměřuje na dětskou samotu

Psychické strádání dětí, vandalismus a návykové látky. To je jen pár příkladů, kam může samota dětí vést. Nadace Naše dítě se proto rozhodla svou podzimní osvětovou kampaň zaměřit na osamělost dětí. Cílem kampaně je otevřít téma dětské samoty ve společnosti a pokusit se nalézt spolu s veřejností řešení.

 

Součástí osvětové kampaně je i soutěž, do níž se může se svým nápadem, jak bojovat proti dětské samotě, zapojit každý. A protože má samota mnoho podob a žádná z nich není pro nás druhořadá, o své zkušenosti se samotou se můžete podělit i Vy. 

 

Veškeré informace naleznete na webu kampaně www.detskasamota.cz nebo zde

 


Nadace Naše dítě rozšiřuje své služby o rodinnou mediaci

Rodinnou mediace je nyní možné využít i na půdě Nadace Naše dítě. Rodinná mediace je metoda kultivovaného řešení sporu, využívá se zejména v rozchodových a rozvodových situacích spojených s otázkou péče o dítě.

 

Více informací naleznete zde.

 


Pomozte nám pomáhat dětem objednáním si charitativního kalendáře 2015

Již 10. ročník charitativního kalendáře Nadace Naše dítě pro rok 2015 nabízí soubor jedinečných černobílých záběrů dětí z celého světa, které zachytil fotograf a cestovatel Petr Sirotek. Výtěžek z prodeje je věnován na projekty Nadace Naše dítě, jež dlouhodobě pomáhá týraným, zanedbávaným a handicapovaným dětem.

 

Charitativní kalendáře jsou připravovány agenturou Monolake, s.r.o. Kalendář můžete objednat na emailu mono@monolake.cz.

 

Bližší informace naleznete v Aktualitách.

 


Nechte se informovat o činnostech Nadace

Léto se blíží ke konci a podzim pomalu klepe na dveře. S návratem žáků a studentů do školních lavic začne Nadace Naše dítě vydávat pravidelný newsletter. Přihlaste se k jeho odběru a získejte každý měsíc informace o novinkách a činnostech nadace. 

 

Více naleznete zde.

 


Ice Bucket Challenge po Česku, Nadaci Naše dítě přispěla Ivana Gottová

 

Světem se šíří nový virál propagující charitativní činnost. K tzv. Ice Bucket Challenge se připojila i moderátorka Ivana Gottová, která se rozhodla věnovat 2 000,- korun Nadaci Naše dítě, jíž roky s manželem podporuje.

 

Více v aktuality.
 


Kolpingův dům slaví 20 let, jeho práci ocenila i Nadace Naše dítě

V sobotu 16. srpna 2014 se konala slavnostní mše v kostele sv. Petra a Pavla ve Starých Bohnicích k 20. výročí otevření Kolpingova domu v Praze.

 

Paní magistře Janě Zemanové, která azylový dům založila, poděkovala za její 20letou obětavou pomoc ohroženým matkám s dětmi i ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová. Nadace Naše dítě dlouhodobě azylovému Kolpingovu domu finančně pomáhá. 

 

Více v aktuality.

 

ENCZ