Novinky v nadaci

Nepřehlédněte

  • Zážitkovým divadelním představením proti šikaně a kyberšikaně, představení Jsi nula...! podpořila i nadace, více zde.
  • Počet týraných a zneužívaných dětí se opět zvýšil, přesáhl 8 000 ohlášených případů. Celou tiskovou zprávu naleznete zde.
  • Nadace Naše dítě spolupracuje s agenturou FCB Prague, více o spolupráci zde.
  • Ředitelkou nadace se stala Mgr. Monika Šimůnková, více o jejím nástupu si můžete přečíst zde a velký rozhovor o dalším směřování nadace najdete zde.
  • Ředitelka nadace se sešla s veřejnou ochránkyní práv Annou Šabatovou, více se dozvíte zde.

 

Vážení dárci, děkujeme Vám, že jste se rozhodli přispět na pomoc týraným, zneužívaným, zanedbávaným a handicapovaným dětem. Vašeho daru si velmi vážíme a rádi Vám vystavíme potvrzení o přijatém daru, který lze odečíst ze základu daně z příjmu. Více zde.

 


Seminář Pozitivní rodičovství je za námi

Ve středu 20. května proběhl osvětový seminář Pozitivní rodičovství v Justiční akademii v Praze, na němž vystoupili zajímaví vystupující. Semináře mají za cíl podpořit správnou komunikaci v rodině a podpořit rodičovství.


Dopolední část zahájila svým krátkým úvodním příspěvkem prezidentka nadace a senátorka Ing. Zuzana Baudyšová. Na semináři vystoupila se svou přednáškou Mami, tati, nerozvádějte se se mnou zkušená lektorka a mediátorka Mgr. Milena Mikulková, která sklidila pochvalu především za židličkovou metodu v rodičovství.


Neméně zajímavou přednáškou pokračovala Ing., Mgr. Marie Nováková, která se věnovala tématu Jak se stát rodičem šťastného dítěte. Vystoupení obohatila o osobní zkušenosti a nabídla například zahradnický model rodiny.


Odpolední blok zahájila ředitelka Mgr. Monika Šimůnková, která zdůraznila nutnost osvěty a výchovy k pozitivnímu rodičovství a upuštění od násilné výchovy. Následovala JUDr. Libuše Kantůrková, která účastníkům přiblížila pohled opatrovnického soudce a účastníkům nabídla i srovnání s fungováním v Mexiku, což mnoho z nich ocenilo. Na závěr vystoupil PhDr. Jaroslav Šturma, který se věnoval rodinným konstelacím a systémům.

 

Více o semináři si můžete přečíst zde a fotogalerii můžete zhlédnout zde.

 


Pomáháme, kde je potřeba

Nadace Naše dítě se dlouhodobě snaží pomáhat ohroženým dětem, proto v posledních týdnech uvolnila částku 1 900 000,- Kč pro pět organizací, které pomáhají dětem nebo rodinám v ohrožení a jejichž práce si nadace váží. Finanční prostředky proto putovaly do Fondu ohrožených dětí, organizace Acorus, Dětské krizového centra, organizaci Dejme dětem šanci a sdružení Akord.

 

Podpora rodin a organizací prostřednictvím individuálních žádostí přesáhla v letošním roce navíc více než 900 000,- Kč, kam pomoc mířila, se můžete blíže podívat zde.

 

Blíže o finanční pomoci nadace pěti organizacím se dočtete zde.

 


Nadace bojuje proti šikaně a kyberšikaně

Stále se řada dětí potkává navzdory prevenci a osvětě se šikanou nebo kyberšikanou. Proto se Nadace Naše dítě rozhodla finančně podpořit edukativní divadelní představení Jsi nula…!, které zážitkovou formou dětem přiblíží problém šikany a kyberšikany. Patronkou představení se stala prezidentka nadace a senátorka Zuzana Baudyšová.

 

Více se dočtete zde.

 


Nadace Naše dítě podporuje osvětu ve školách

Osvěta patří mezi hlavní činnosti nadace. Nyní se nadace se připojila k projektu Školní informační kanál (ŠIK) a stala se odborným garantem čtyř spotů, které budou odvysílané ve více než 400 základních a středních školách po celé České republice. Pod jejím dohledem vzniknou čtyři preventivní spoty na téma: Dětská práva, Týrání a zneužívání dětí, Handicapované děti a Přátelství - důležitá hodnota.

 

Projekt ŠIK nabízí novou formu komunikace žákům prostřednictvím moderní technologie. Osvěta a prevence probíhá prostřednictvím vzdělávacích videospotů vysílaných v síti školních obrazovek, které byly instalovány do stovek škol v České republice.

 

Více naleznete zde.

 


Olga Lounová se stala patronkou Nadace Naše dítě

Česká zpěvačka, herečka a moderátorka Olga Lounová se rozhodla spojit síly s Nadací Naše dítě v pomoci dětem týraným, zneužívaným, handicapovaným a jinak ohroženým. Připojila se tak k dlouhodobé patronce nadace zpěvačce Heleně Vondráčkové.

 

Jsem velmi potěšena, že úžasná zpěvačka a žena Olinka Lounová, která vystudovala speciální pedagogiku, tudíž má k práci s dětmi již od mládí velmi blízko, se i takto připojí k podpoře těch nejohroženějších a nejbezbrannějších z nich. Velmi si vážíme jejích aktivit ve prospěch naší nadace a finančního příspěvku, který se tímto způsobem na naši pomoc ohrožených dětem vybere,“ uvedla ke spolupráci ředitelka Nadace Naše dítě Monika Šimůnková.

 

Je pro mě velkou ctí stát se patronkou Nadace Naše dítě. Rozhodla jsem se tak z jednoduchého důvodu. Existuje několik okruhů, kde lze pomáhat. Sám sobě. Ve chvíli, kdy je člověk připraven pomáhat dále, měl by pomoci svému partnerovi a členům své rodiny. A dalším krokem je společnost, ve které člověk žije. A protože všichni víme, že v naší zemi je stále mnoho potřebných. Ať už rodičů anebo dětí, je důležité pomáhat tady a teprve potom se zaměřovat dále do světa,“ řekla zpěvačka a patronka Nadace Naše dítě Olga Lounová.

 

Více o spolupráci i o zpěvačce si můžete přečíst zde.

 

 

ENCZ