Novinky v nadaci

  • Letní výzva pro srdcaře: Připojte se k běhu, který pomáhá, více zde. Jakých bylo prvních 14 dní výzvy, se dočtete zde.
  • Máme rádi příběhy se šťastným koncem, o nalezení věrného kamaráda pro Mirku se svalovou atrofií se můžete dozvědět zde.
  • Jaký byl první půlrok v Nadaci Naše dítě? Vše podstatné si můžete připomenout ve videu zde.
  • Výroční zpráva Nadace Naše dítě za rok 2014 na světě! Více si přečtete zde.
  • Výtěžek turnaje minigolfu v Europark byl darován Nadaci Naše dítě, více o akce se dočtete zde.
  • Výtěžek z víkendového turnaje Happy Golf pomohl tříletému Tomáškovi, více zde.
  • Nadace přispěla na pomoc těm nejmenších na pořízení nových babyboxů, více zde.
  • Posádky dračích lodí podpořily Nadaci Naše dítě, poděkovala jim ředitelka Monika Šimůnková, více najdete zde.
  • Velký rozhovor ředitelky nadace Moniky Šimůnkové pro ePravo je k vidění zde.
  • Olga Lounová se stala novou patronkou Nadace Naše dítě, více o jejím rozhodnutí se dočtete zde.

Vážení dárci, děkujeme Vám, že jste se rozhodli přispět na pomoc týraným, zneužívaným, zanedbávaným a handicapovaným dětem. Vašeho daru si velmi vážíme a rádi Vám vystavíme potvrzení o přijatém daru, který lze odečíst ze základu daně z příjmu. Více zde.

 


Když běh pomáhá

 

Mnohé děti podobnou možnost nemají a pohyb je jim ztížen vrozeným handicapem, nevratným zraněním nebo následkem ubližování ze strany svých nejbližších. Proto byla v sobotu 20. června Letní výzva pro srdcaře, která má pomoci ohroženým dětem.

 

Po celé léto budou mít lidé možnost obouvat si běžecké boty s tím, že každý kilometr se počítá a může někomu pomoci. Do výzvy se mohou hlásit jednotlivci, skupiny i celé společnosti.

 

Letní výzva pro srdcaře proběhne v termínu od 1.7.-31.8.2015 a registrovat se k ní je možné na stránkách Jeden měsíc běžce. Vyvrcholením letní výzvy a společným setkáním se 12. září 2015 uskuteční ve spolupráci s OCRA CZ (Českou asociací extrémních překážkových závodů) malý překážkový závod pro děti a tradiční běžecký závod pro rodiče.

 


Výroční zpráva za rok 2014 je na světě

Jaký byl rok 2014 v Nadaci Naše dítě, se můžete dozvědět z nové výroční zprávy. Dočtete se v ní například o aktivitách nadace v ochraně dětí, o uskutečněných kampaních i zásadních projektech. Nedílnou součástí jsou i fotografie dětí, jimž nadace díky štědrým sponzorům a dárcům mohla pomoci.

 

Výroční zprávu v českém i anglickém jazyce najdete zde.

 

Velké poděkování patří společnosti RWE, která nám tisk výroční zprávy umožnila.

 


Seminář Pozitivní rodičovství je za námi

Ve středu 20. května proběhl osvětový seminář Pozitivní rodičovství v Justiční akademii v Praze, na němž vystoupili zajímaví vystupující. Semináře mají za cíl podpořit správnou komunikaci v rodině a podpořit rodičovství.


Dopolední část zahájila svým krátkým úvodním příspěvkem prezidentka nadace a senátorka Ing. Zuzana Baudyšová. Na semináři vystoupila se svou přednáškou Mami, tati, nerozvádějte se se mnou zkušená lektorka a mediátorka Mgr. Milena Mikulková, která sklidila pochvalu především za židličkovou metodu v rodičovství.


Neméně zajímavou přednáškou pokračovala Ing., Mgr. Marie Nováková, která se věnovala tématu Jak se stát rodičem šťastného dítěte. Vystoupení obohatila o osobní zkušenosti a nabídla například zahradnický model rodiny.


Odpolední blok zahájila ředitelka Mgr. Monika Šimůnková, která zdůraznila nutnost osvěty a výchovy k pozitivnímu rodičovství a upuštění od násilné výchovy. Následovala JUDr. Libuše Kantůrková, která účastníkům přiblížila pohled opatrovnického soudce a účastníkům nabídla i srovnání s fungováním v Mexiku, což mnoho z nich ocenilo. Na závěr vystoupil PhDr. Jaroslav Šturma, který se věnoval rodinným konstelacím a systémům.

 

Více o semináři si můžete přečíst zde a fotogalerii můžete zhlédnout zde.

 


Pomáháme, kde je potřeba

Nadace Naše dítě se dlouhodobě snaží pomáhat ohroženým dětem, proto v posledních týdnech uvolnila částku 1 900 000,- Kč pro pět organizací, které pomáhají dětem nebo rodinám v ohrožení a jejichž práce si nadace váží. Finanční prostředky proto putovaly do Fondu ohrožených dětí, organizace Acorus, Dětské krizového centra, organizaci Dejme dětem šanci a sdružení Akord.

 

Podpora rodin a organizací prostřednictvím individuálních žádostí přesáhla v letošním roce navíc více než 900 000,- Kč, kam pomoc mířila, se můžete blíže podívat zde.

 

Blíže o finanční pomoci nadace pěti organizacím se dočtete zde.

 


Nadace Naše dítě podporuje osvětu ve školách

Osvěta patří mezi hlavní činnosti nadace. Nyní se nadace se připojila k projektu Školní informační kanál (ŠIK) a stala se odborným garantem čtyř spotů, které budou odvysílané ve více než 400 základních a středních školách po celé České republice. Pod jejím dohledem vzniknou čtyři preventivní spoty na téma: Dětská práva, Týrání a zneužívání dětí, Handicapované děti a Přátelství - důležitá hodnota.

 

Projekt ŠIK nabízí novou formu komunikace žákům prostřednictvím moderní technologie. Osvěta a prevence probíhá prostřednictvím vzdělávacích videospotů vysílaných v síti školních obrazovek, které byly instalovány do stovek škol v České republice.

 

Více naleznete zde.

 

ENCZ