Novinky v nadaci

  • Letní výzva pro srdcaře: Připojte se k běhu, který pomáhá, více zde. Jakých bylo prvních 14 dní výzvy, se dočtete zde.
  • Máme rádi příběhy se šťastným koncem, o nalezení věrného kamaráda pro Mirku se svalovou atrofií se můžete dozvědět zde.
  • Jaký byl první půlrok v Nadaci Naše dítě? Vše podstatné si můžete připomenout ve videu zde.
  • Výtěžek turnaje minigolfu v Europark byl darován Nadaci Naše dítě, více o akce se dočtete zde.
  • Výtěžek z víkendového turnaje Happy Golf pomohl tříletému Tomáškovi, více zde.
  • Nadace přispěla na pomoc těm nejmenších na pořízení nových babyboxů, více zde.
  • Posádky dračích lodí podpořily Nadaci Naše dítě, poděkovala jim ředitelka Monika Šimůnková, více najdete zde.

 


Spartané vyhlašují nároční výzvu s charitativním podtextem

 

Když výzva, tak pořádná! Spartan Race Training Group Praha, jejíž mnozí členové se účastní Letní výzvy pro srdcaře a běhají pro handicapované děti, vytvořila výzvu na zdolání 500 angličáků.

 

Výtěžek ze vstupného do  areálu Žlutých lázní bude věnován na pomoc dětem. Akce je otevřena pro každého, kdo chce zažít sportovní atmosféru spojenou s charitativní pomocí.

 

Výzva proběhne ve středu 5. srpna od 19:00 hod ve Žlutých lázních v Praze a podporuje aktivní trávení času, které Letní výzvu pro srdcaře doprovází.

 

 


Když běh pomáhá

 

Mnohé děti podobnou možnost nemají a pohyb je jim ztížen vrozeným handicapem, nevratným zraněním nebo následkem ubližování ze strany svých nejbližších. Proto byla v sobotu 20. června Letní výzva pro srdcaře, která má pomoci ohroženým dětem.

 

Po celé léto budou mít lidé možnost obouvat si běžecké boty s tím, že každý kilometr se počítá a může někomu pomoci. Do výzvy se mohou hlásit jednotlivci, skupiny i celé společnosti.

 

Letní výzva pro srdcaře proběhne v termínu od 1.7.-31.8.2015 a registrovat se k ní je možné na stránkách Jeden měsíc běžce. Vyvrcholením letní výzvy a společným setkáním se 12. září 2015 uskuteční ve spolupráci s OCRA CZ (Českou asociací extrémních překážkových závodů) malý překážkový závod pro děti a tradiční běžecký závod pro rodiče.

 


Výroční zpráva za rok 2014 je na světě

Jaký byl rok 2014 v Nadaci Naše dítě, se můžete dozvědět z nové výroční zprávy. Dočtete se v ní například o aktivitách nadace v ochraně dětí, o uskutečněných kampaních i zásadních projektech. Nedílnou součástí jsou i fotografie dětí, jimž nadace díky štědrým sponzorům a dárcům mohla pomoci.

 

Výroční zprávu v českém i anglickém jazyce najdete zde.

 

Velké poděkování patří společnosti RWE, která nám tisk výroční zprávy umožnila.

 


Seminář Pozitivní rodičovství je za námi

Ve středu 20. května proběhl osvětový seminář Pozitivní rodičovství v Justiční akademii v Praze, na němž vystoupili zajímaví vystupující. Semináře mají za cíl podpořit správnou komunikaci v rodině a podpořit rodičovství.


Dopolední část zahájila svým krátkým úvodním příspěvkem prezidentka nadace a senátorka Ing. Zuzana Baudyšová. Na semináři vystoupila se svou přednáškou Mami, tati, nerozvádějte se se mnou zkušená lektorka a mediátorka Mgr. Milena Mikulková, která sklidila pochvalu především za židličkovou metodu v rodičovství.


Neméně zajímavou přednáškou pokračovala Ing., Mgr. Marie Nováková, která se věnovala tématu Jak se stát rodičem šťastného dítěte. Vystoupení obohatila o osobní zkušenosti a nabídla například zahradnický model rodiny.


Odpolední blok zahájila ředitelka Mgr. Monika Šimůnková, která zdůraznila nutnost osvěty a výchovy k pozitivnímu rodičovství a upuštění od násilné výchovy. Následovala JUDr. Libuše Kantůrková, která účastníkům přiblížila pohled opatrovnického soudce a účastníkům nabídla i srovnání s fungováním v Mexiku, což mnoho z nich ocenilo. Na závěr vystoupil PhDr. Jaroslav Šturma, který se věnoval rodinným konstelacím a systémům.

 

Více o semináři si můžete přečíst zde a fotogalerii můžete zhlédnout zde.

 


Pomáháme, kde je potřeba

Nadace Naše dítě se dlouhodobě snaží pomáhat ohroženým dětem, proto v posledních týdnech uvolnila částku 1 900 000,- Kč pro pět organizací, které pomáhají dětem nebo rodinám v ohrožení a jejichž práce si nadace váží. Finanční prostředky proto putovaly do Fondu ohrožených dětí, organizace Acorus, Dětské krizového centra, organizaci Dejme dětem šanci a sdružení Akord.

 

Podpora rodin a organizací prostřednictvím individuálních žádostí přesáhla v letošním roce navíc více než 900 000,- Kč, kam pomoc mířila, se můžete blíže podívat zde.

 

Blíže o finanční pomoci nadace pěti organizacím se dočtete zde.

 


Nadace Naše dítě podporuje osvětu ve školách

Osvěta patří mezi hlavní činnosti nadace. Nyní se nadace se připojila k projektu Školní informační kanál (ŠIK) a stala se odborným garantem čtyř spotů, které budou odvysílané ve více než 400 základních a středních školách po celé České republice. Pod jejím dohledem vzniknou čtyři preventivní spoty na téma: Dětská práva, Týrání a zneužívání dětí, Handicapované děti a Přátelství - důležitá hodnota.

 

Projekt ŠIK nabízí novou formu komunikace žákům prostřednictvím moderní technologie. Osvěta a prevence probíhá prostřednictvím vzdělávacích videospotů vysílaných v síti školních obrazovek, které byly instalovány do stovek škol v České republice.

 

Více naleznete zde.

 

ENCZ