City Cross Run Prague & Walk Prague

I pro rok 2017 jsme se spojili s ​tímto výborným běžeckým závodem, který se bude konat v neděli,

15. 10. Startuje se na Petříně a v cíli, v Bohnicích, bude mít účastník v nohách 16 km. 

 

Každý, kdo se bude registrovat na tento běžecký závod, má možnost v průběhu registrace (ve 4. kroku) přispět libovolně zvolenou finanční částkou. Tato částka se automaticky přičte k celkové ceně za startovné. 

Registrace je možná zde.

 

A pokud si ke startovnému objedná registrovaný též Finisher tričko, pošle organizátor z každého objednaného trička 50 Kč naší nadaci.

 

Spolupráci se City Cross Run Prague jsme zahájili minulý rok a již ten se pomáhalo. 

V roce 2016 pomohli účastníci City Cross Run & Walk Prague svými příspěvky pětiletému

Kubíkovi. Kuba trpí dětskou mozkovou obrnou s centrální kvadruparézou všech končetin.

Je nepohyblivý, sám se nepostaví.  Kubíkův zdravotní stav vyžaduje každodenní péči,

pomoc druhých a cvičení. Vertikalizační stojan, který si mohl díky účastníkům závodu
pořídit, používá v rámci fyzioterapie, pomáhá mu udržovat správnou

funkci svalů a páteře a umožňuje mu lépe vstát a držet tělíčko ve správné poloze.

 

Komu pomůžete tentokrát?

I letos společně vybereme rodinu, která pro své dítě nezbytně potřebuje zdravotní

pomůcku, kterou si nemůže ze svých vlastních zdrojů dovolit. Přímo na závodě pak bude

předán šek s vybranou částkou.

 

Děkujeme organizátorům a Vám, běžcům, kteří poběží tento závod pro někoho, kdo

běhat nemůže.

 

Nadace Naše dítě