NADACE ČEZ podpořila naší činnost

 

Stěžejní činností Nadace Naše dítě je přímá podpora sociálně slabým rodinám, které pečují o handicapované děti. Finanční příspěvky jsou využity na konkrétní zdravotní pomůcku, terapii, léčebný pobyt či asistenta pro handicapované dítě.  

 

Děkujeme Nadaci ČEZ, která přispěla naši činnost částkou 250 000 Kč. Z nadačního příspěvku byly podpořeny individuální žádosti pěti handicapovaných dětí. Mezi podpořenými dětmi byl i tříletý neslyšící Filípek, který se díky novým sluchadlům cítí mnohem lépe a více se může zapojovat do společenských aktivit. Klárka s novým zdravotním kočárkem může vyrážet na procházky po okolí. 

Nadace Naše dítě