Kia slaví 7 let spolupráce s Nadací Naše dítě

 

automakers.cz, 20. 10. 2016

 

 

Sedmým rokem pomáhá KIA MOTORS CZECH. Během této doby Kia darovala Nadaci částku převyšující milion korun, ze které bylo financováno více než 50 projektů na pomoc ze sociálně slabých rodin.

 

Prostředky byly určeny především na speciální rehabilitační péči a zdravotní pomůcky pro postižené děti, vybudování bezbariérových přístupů a příspěvky na školné, školní obědy a letní tábory pro děti ze sociálně slabých rodin. Během sedmileté spolupráce získalo podporu prostřednictvím i sedm neziskových organizací pomáhajících dětem.

 

Automobilka Kia s spolupracuje již od roku 2009 a letos tedy slaví 7 let od jejího zahájení. Zlom ve vzájemné spolupráci nastal v roce 2014, kdy byl spuštěn společný projekt „Já a Kia pomáháme dětem“.

 

Každý nově prodaný vůz je vybaven samolepkou, která potvrzuje, že zákazník prostřednictvím koupi nového vozu přispěl padesáti korunami právě na podporu znevýhodněných dětí. Automobilka přitom předává finanční prostředky pravidelně 2x ročně.

 

„Spolupráce se společností KIA si velmi ceníme. Ochotně, nezištně a dlouhodobě pomáhá tam, kde je třeba, a výrazně tak přispívá k tomu, aby příběhy dětí s různými formami handicapu, byly o něco veselejší. Velmi důležité pro nás je také to, že prostředky přicházejí pravidelně a že s nimi můžeme počítat při plánování naší pomoci,“ říká ředitelka.

 

„Je nám velkou ctí spolupracovat s tak váženou a úspěšnou institucí jako je . Máme radost, že darované prostředky se jejím prostřednictvím dostaly k těm nejpotřebnějším dětem. Automobilka Kia se dlouhodobě zaměřuje právě na pomoc dětem a proto se ze spolupráce s , která se pomoci těm nejmenším a nejvíce zranitelným věnuje již přes 20 let, velmi těšíme a doufáme, že bude úspěšně pokračovat i v dalších letech,“ řekla PR manažerka KIA MOTORS CZECH Kateřina Jouglíčková.

 

Během sedmileté spolupráce s nadací KIA podpořila i řadu dětí ze sociálně slabších rodin, jejichž rodiče si nemohou dovolit péči, jakou by si jejich děti zasloužily. Například šestiletá Vaneska s kombinovaným handicapem se konečně dočkala svého osobního asistenta, jehož plat byl podpořen z daru KIA. Mentálně postiženým dětem občas pomáhá změna prostředí. Odlehčovací pobyt pomohl například malé Markétce i její mamince, která se o ni nepřetržitě stará. Dětem s mozkovou obrnou výrazně zlepšuje stav pro mnohé málo dostupná Klim-Therapy®(*). Díky podpoře KIA MOTORS CZECH už několik dětí tuto terapii absolvovalo se znatelnými výsledky.

 

Z neziskových organizací získaly v předchozích letech jednorázové finanční dary Dětský domov Pyšely na stipendium pro talentovaného chlapce, Občanské družení Hurá na relaxační a ozdravné pobyty pro mentálně a jinak postižené děti, projekt proti šikaně ve školách „Jsi nula“, Denní a týdenní stacionář Jihlava na muzikoterapii pro klienty stacionáře a Dětský domov a školní jídelna Klánovice na letní tábory pro děti.

Nadace Naše dítě