Neurorehabilitační klinika AXON o prázdninách poskytuje terapii Kosmík v kratší verzi.

 

Klinika Axon, která běžně poskytuje dlouhodobé rehabilitační programy pro děti a dospělé s poškozením mozku (tzv. terapii Kosmík), začíná od letošních prázdnin poskytovat také krátkodobější neurorehabilitaci v rámci 105 minutých lekcí.

 

Rehabilitace je primárně určena pro děti a dospělé s lehčími neurologickými diagnózami a také pro ty, kteří chtějí neurorehabilitaci vyzkoušet. Velmi vhodná je léčba také pro menší děti, které jsou rychleji unavené a pro ty často nemocné.

 

 

Krátkodobá neurorehabilitace je založena na stejných principech

jako ta dlouhodobá a využívá se v ní především metody TheraSuit®, speciální cvičební klece, neuromobilizací a dalších technik vždy

na míru přizpůsobených danému pacientovi. Po celou dobu trvání rehabilitace se pacientovi individuálně věnuje jeden fyzioterapeut.

 

Krom neurorehabilitace klinika nabízí i zkrácené 55 minutové lekce individuální rehabilitace pro širokou veřejnost. Více o rehabilitaci

a klinice AXON naleznete na webu http://www.neuroaxon.cz/cz/rehabilitace

Nadace Naše dítě