Rok 2010

 
V roce 2010 byla Nadace Naše dítě podruhé přizvána
do úspěšné charitativní kampaně pořádané sítí drogerii a parfumerii Rossmann spol. s r. o. ve prospěch znevýhodněných dětí. V týdnu od 9. do 14. srpna měli zákazníci možnost ve všech 110 prodejnách Rossmann
v cele ČR nakoupit speciálně označené výrobky.

 

Celý výtěžek z prodeje byl věnován na pomoc ohroženým dětem. Nadace Naše dítě děkuje všem, kteří se do kampaně s názvem 5 000 000,- Kč pro dětský úsměv zapojili, a s jejichž pomocí bylo dosaženo výsledné částky 5 902 564,- Kč.


Zahájení kampaně osobně podpořily moderátorky Ivana Gottová, Ester Janečková a herečka Alice Bendová. Slavnostního předání šeku se zúčastnila také handicapovaná devítiletá Barborka se svým asistenčním psem Eliškou, které se staly tváří kampaně.
 
 
Kde peníze pomáhají:


Z výtěžku je hrazen výcvik celkem 14 asistenčních psů pro handicapované děti. Výcvik jednoho asistenčního psa, který pomáhá dětem k návratu do aktivního života, stojí přibližně 200 000,- Kč. Převážná část psů je cvičena ve spolupráci s organizacemi Helppes, o. s., a Pomocné tlapky, o. p. s.
 
Nadace zakoupila speciální laser na operace očí nedonošených novorozenců za 862 400,- Kč. Slouží
k očním operacím dětí z Čech, kde tento přistroj chyběl,
a nedonošené děti z celé republiky musely být převáženy
na operace do Brna. Od 8. listopadu 2010 je umístěn na neonatologickém oddělení Ústavu péče o matku a dítě
v Praze Podolí. Slavnostního předání se zúčastnili také manželé Ivana a Karel Gottovi, kterým se ve zdejší porodnici narodily obě jejich dcery.
 
Částkou 1 130 448,- Kč nadace hradí nákup deseti resuscitačních přístrojů na záchranu životů novorozenců. Přístroje jsou určeny do deseti porodnic po celé České republice:

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Praha 4 Krč
Karlovarská krajská nemocnice a. s.
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav
Nemocnice Havlíčkův Brod
Nemocnice Jihlava
Krajská nemocnice Liberec
Nemocnice Písek
Pardubická krajská nemocnice
Šumperská nemocnice
Městská nemocnice Ostrava
 
Zbývající část výtěžku kampaně slouží na pokrytí potřeb rodin s handicapovanými dětmi, kterým nadace dlouhodobě pomáhá prostřednictvím individuálních žádosti. Nadace uvolnila částku 200 000,- Kč a společnost Rossmann spol. s r. o. věnovala 50 000,- Kč na zakoupení speciálně upraveného vozu pro zdravotně handicapovanou Barborku, která byla tváří kampaně. Rodiče tak mohou vozit Barborku autem, do kterého se vejde nejen cela rodina, ale také nezbytný invalidní vozík a asistenční pes.

Nadace Naše dítě si váží podpory společnosti Rossmann spol. s r. o., jejich pracovníků, partnerů kampaně
a zákazníků. Děkujeme také známým osobnostem
a mediálním partnerům za podporu velmi úspěšné kampaně, díky které jsme společně mohli pomoci desítkám dětí. Společnost Rossmann spol. s r. o. se stala Sponzorem roku 2010 Nadace Naše dítě a převzala děkovný certifikát – Cenu dětského bezpečí.
 
„Cílem projektu je zlepšení prognózy zraku u nedonošených novorozenců v České republice. V případě konzervativní léčby hrozí téměř jistě závažná porucha zraku až úplná slepota.“ doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA
primář novorozeneckého oddělení ÚPMD Podolí.

Nadace Naše dítě