Oděvní firma C&A podpořila nadaci šekem v hodnotě 550 000 Kč


19.2.2016

 

Při sportovní akci Zimní Pražská tyčka 2016 v Metropoli Zličín byl předán šek v hodnotě 20  080€ na podporu Nadace Naše dítě.

 

Oděvní firma C&A věnovala šek
v hodnotě bezmála 550 000Kč Nadaci Naše dítě. „Finanční částka bude rozdělena do dvou oblastí pomoci. Část půjde na podporu Azylového domu pro matky s dětmi, konkrétně Kolpingova domu v Praze, a druhá část bude využita na přímou podporu handicapovaných dětí ze sociálně slabých rodin,“ upřesnila Ivana Dvořáková, projektová specialistka
a fundraiser Nadace Naše dítě.

 

Poděkování patří především zaměstnancům C&A a C&A Foundation.


„Jsme rádi, že díky laskavým sponzorům a dlouhodobým podporovatelům, mezi něž patří C&A, můžeme společně vracet úsměv ohroženým dětem“, dodala Ivana Dvořáková.

 

Nadace Naše dítě též děkuje společnosti AGS Promotion, která ve spolupráci s VSM Production Zimní Pražskou tyčku uspořádala.

Veronika Kovaříková, koordinátorka PR aktivit C&A, Ivana
Dvořáková, projektová specialistka a fundraiser NND

Nadace Naše dítě